Global öý haýwanlary iýmit kärhanalary guradylan ýumurtganyň sarysy it iýmitini OEM ODM doňdurýar

Gysga düşündiriş:

Eggumurtganyň sarysynda saçyň ösmegine we saçyň ýumşak bolmagyna kömek edip biljek köp sanly lesitin bar;Doňdurylan guradylan ýumurtganyň sarysynda belok bar, ol bedeniň immunitetini ýokarlandyryp biler we itiň bedeniniň iýmitlenmegini yzygiderli iýip biler.3. eggumurtganyň sarysynda itiň bedeni üçin zerur elementler bolan dürli witaminler we minerallar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doňan guradylan it iýmitiitlere zerur belogy almaga kömek edýär.Itleriň ýokumly iýmitlenmegini üpjün etmek we itleriň ýabany iýmitini simulirlemek üçin esasan doňdurmak üçin çig mal hökmünde arassa et we haýwan önümleri saýlanýar.Bu arassa tebigy çig mal etdäki ýokumly maddalary iň ýokary derejede saklap bilýär we ajaýyp tagamly bolýar.Umuman, hiç bir it iýip-içmez.Olaryň hemmesi arassa et bolany üçin, doňan guradylan itlerdäki belok mukdary birneme ýokary bolup, itleriň sagdyn ösmegi üçin örän peýdalydyr.Freeokary hilli doňan guradylan önümleri iýmek, itiňiziň paltosyny ýalpyldawuk we tekiz edip biler.
Qualityokary hilli doňan guradylan iýmit, ýokary iýmitlenmek we ýokary energiýa itlere immunitetini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Arassa et hem itleriň siňdirilmegi üçin has gowudyr, bu itiň içegesindäki ýükleri netijeli azaldyp biler.
Mira Pet Food Co., Ltd. tarapyndan öndürilen doňan guradylan it iýmitiöý haýwanlarynyň iýmit ýoldaşlaryoňat tagamlylygy, ýokary hilli çig mal, 100% arassa et, 0 däne we ýokumlylygy has ýokary.Doňdurmagy guratmak, itiň içegesine agyrlyk getirmejek sintetiki goşundylary goşmaýar.Doňdurylan guradylan ýumşak we ezilip bilner, sumkany açanyňyzda güýçli et tagamyny yslap bilersiňiz, et eti bolsa etiň asyl reňkine ýakyn görünýär.

2 freeze-dried-dog-food
freeze-dried-yolk-3
freeze-dried-yolk-6
More-freeze-dried-food
freeze-dried-food-7

Custöriteleşdirilen paket

freeze-dried-food-8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler