Özüňi arassalamak Bir pişik üçin awtomatiki pişik gutusy ýa-da uzakdan dolandyrylýan köp pişik üçin guty

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki pişik gutusy el bilen görmek bilen hoşlaşyň.
Önümlerimiziň ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny esaslandyryň we howpsuzlyk tehnologiýasynyň täzeligini öňe sürmegi dowam etdiriň.Pişigiňizi hemmetaraplaýyn goramak üçin 14 kanally ýokary öndürijilikli işjeň we passiw integrirlenen howpsuzlygy goramak ulgamynyň we fiziki aýralyk dizaýnynyň täze neslini hödürledik.
Müşderileriň saýlamagy we MOQ 1 toplumy üçin 3 wersiýasy bar.
Biz 24 sagat onlaýn, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

automatic-cat-litter-box21
automatic-cat-litter-box22

PRO wersiýasy bilen pişik litter awtomatiki gutusyözboluşly APP uzakdan dolandyryşy bar.Akylly awtomatiki pişik hapa gutusynyň ýokarky wersiýasy.Awtomatiki arassalaýyş, oturdylan kislorod atom sterilizasiýasy we dezodorizasiýa, doly ýapyk hajathana gutusy we adam bilen kompýuteriň has ýönekeý täsiri bar;13 derejeli Howpsuzlygy goramak (8 agram datçigi, infragyzyl datçikleriň 3 toplumy, 1 sany magnit induksiýa çümmük garşy wyklýuçatel) we işjeň gorag programmasy, pişikleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin pişikleri goramak programmasy bar;Pişik ony 15 güne çenli üznüksiz ulanyp biler.

“PLUS” wersiýasy bilen pişik üçin öz-özüni arassalamak üçin gutyhas awtomatiki arassalanyp bilýän we yslary netijeli aýyrmak üçin içindäki kislorod atom sterilizasiýasy we dezodorizasiýa funksiýasyna eýe bolan awtomatiki pişik hapa gutusynyň ýokary derejeli modeli;
2. Onda 6 gatlak howpsuzlygy goramak (4 agram datçigi, 1 magnit induksiýa çümmük garşy wyklýuçatel) we pişikleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin işjeň gorag programmasy we pişikleri goramak programmasy bar;
3.Bu pişikli maşgalalar ýa-da ýygy-ýygydan syýahat etmeli köp pişikli maşgalalar üçin gaty amatly saýlaw.Bir pişik üçin iň uzyn ulanylyş wagty 15 güne ýetip biler.

Köplenç iş saparlarynda gezelenç edýän we daşky gurşawa has ýokary talaplary bolan bir pişikli maşgalalar ýa-da köp pişikli maşgalalar üçin bu örän amatly saýlawdyr.Akylly doly awtomatiki pişik hapa gutusynyň PRO wersiýasy häzirki wagtda bazardaky iň doly işleýän potolok derejesidir.

Standart wersiýasy bilen awtomatiki pişik gutusyPişik gaçandan soň awtomatiki arassalanmagy we doly ýapylan defekasiýa giňişligini amala aşyryp bilýän awtomatiki pişik hapa gutusynyň esasy nusgasydyr.
2. Onda 6 gat howpsuzlyk goragy bar (4 agram datçigi, 1 magnit induksiýa çümmük garşy wyklýuçatel, 1 täze aýratyn örtük we pişikleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin işjeň gorag programmasy we pişikleri goramak programmasy.
3. Diňe bir pişigi ösdürip ýetişdiren we el bilen gyrkmak islemeýän we gysga möhletli iş syýahatyna mätäç maşgalalar, ellerini boşadyp, pişigiň defekasiýasyny arassalamak we arassalamak bilen hoşlaşýarlar.

 

automatic cat litter box3
automatic cat litter box 2
automatic-cat-litter-box4
automatic-cat-litter-box5
automatic-cat-litter-box6
automatic-cat-litter-box7
automatic-cat-litter-box8
automatic-cat-litter-box10
automatic-cat-litter-box12
automatic-cat-litter-box15
automatic-box16-2
automatic-cat-litter-box19
cat-litter-box26
OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler